نویسنده = امین ترقی اسگوئی
تعداد مقالات: 2

1 بررسی دقت تئوری تیر تیموشنکو بر پایه اینرسی مماسی برای تیر دو سر گیردار با روش مودهای فرضی
امین ترقی اسگوئی*؛ امیرحسین وحیدی بجستانی
مشاهده مقاله

2 بررسی اثر نامیزانی روتور بر عملکرد کنترل‌گر PID پرنده‌ی‌ کوادروتور
امین ترقی اسگوئی؛ علی سلطانی*
مشاهده مقاله