نویسنده = رسول افتخاریان جهرمی
تعداد مقالات: 2

1 مدلسازی و آنالیز صوتی رفتار ارتعاشی سینوسی جهت کنترل بهینه ناپایداری دینامیکی در یک لوله
رسول افتخاریان جهرمی*
مشاهده مقاله

2 تحلیل ارتعاشات موج فشاری زمانمند در طول لوله به روش المان محدود
رسول افتخاریان جهرمی*
مشاهده مقاله