نویسنده = فیروز بختیاری نژاد
تعداد مقالات: 4

1 تحلیل ارتعاشات یک تیر اویلر برنولی میکرو با مدل ویسکوالاستیک مرتبه کسری
احسان لقمان؛ علی کمالی؛ فیروز بختیاری نژاد*؛ مصطفی عباس زاده
مشاهده مقاله

2 Investigation on the Time Response and Natural Frequencies of Cantilever Plates under Rotating Condition
Firooz Bakhtiari-Nejad*؛ Hamidreza Rostami؛ Amir Hossein Modarres-Aval؛ Earl Dowell
مشاهده مقاله

3 تحلیل استاتیکی و ارتعاشی دکل کشتی تحت تاثیر بارهای وارده بر شناور
فیروز بختیاری نژاد*؛ حمیدرضا رستمی؛ وحدت پیروزرام؛ جواد اروجی
مشاهده مقاله

4 Investigation on an approximation method for solving rectangular cantilever plates including correlation with experiment
فیروز بختیاری نژاد*؛ Amir Hossein Modaress-Aval؛ حمیدرضا رستمی؛ Earl Dowell
مشاهده مقاله