نویسنده = Hamid Ahmadian
تعداد مقالات: 3

1 Dynamic simulation of a flexible rotor-hydrodynamic bearing model considering oil flow turbulence effects and wear in bearing
Ebrahim Tofighi niaki*؛ Pouya Asgharifard؛ Hamid Ahmadian
مشاهده مقاله

2 شناسایی فرکانس لحظه‌ای برای سیستم‌های متغیر با زمان با استفاده از روش‌های آنالیز ویولت و آنالیز تجزیه مود تحلیلی-هیلبرت
امیر گلستانه*؛ Hamid Ahmadian
مشاهده مقاله

3 Model updating of ovine intervertebral disc via Experimental modal analysis
Amir hosein Kiani؛ Kasra Ghasemian؛ Farinaz Forouzesh*؛ Hamid Ahmadian
مشاهده مقاله