موضوعات = آکوستیک در معماری
تعداد مقالات: 5

1 بررسی تجربی مشخصات آکوستیک کلاس‌های درس دانشگاهی در شرایط مختلف
امید اسکندر*؛ رضا اشکیود؛ معصومه شفیعیان
مشاهده مقاله

2 تاثیر تفاوت ابعاد بر فهم گفتار در کلاس های درس با مساحت و حجم یکسان
سید آرش نبوتی فومنی*؛ فرهنگ مظفر؛ سید رضا مرتضایی
مشاهده مقاله

3 بررسی تاثیرجانمایی بازتابنده صوتی در سقف اتاق بر فهم گفتار
سید آرش نبوتی فومنی*؛ فرهنگ مظفر؛ سید رضا مرتضایی
مشاهده مقاله

4 بررسی اثرات بهبود ناشی از کاربرد جاذب های مختلف بر وضوح گفتار در یک سالن سخنرانی
سمیه امینی نسب*؛ زینب سهرابی کیا
مشاهده مقاله

5 بررسی شرایط آکوستیکی دو سالن سخنرانی بر اساس مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان
زینب سهرابی کیا*
مشاهده مقاله