موضوعات = ماشین آلات دوار
تعداد مقالات: 10

1 بررسی ارتعاش جانبی یک روتور اورهنگ تحت اثر نیروی محوری با استفاده از روش نیمه تحلیلی مودهای فرضی
Abbas Rahi*
مشاهده مقاله

2 بررسی علل ارتعاشات بالا در توربو کمپرسورهای واحد آروماتیک پتروشیمی بوعلی سینا
محمد حسن مذهب جعفری*؛ امین رحمانی
مشاهده مقاله

3 مدل سازی دینامیکی ابزار داخل تراش در محیط مدل سازی هندسی مبتنی بر B-REP
محمد مهرابی نسب؛ بهنام معتکف ایمانی*
مشاهده مقاله

4 Natural Frequencies and Instability Threshold of a Rayleigh Rotating Shaft with Different Boundary Conditions
محمد فرجی مهیاری*؛ خدیجه فرجی مهیاری؛ زهرا فرجی مهیاری
مشاهده مقاله

5 بررسی فرکانس های طبیعی یک پره توخالی با مقطع متغیر با استفاده از روش نیمه تحلیلی ریلی-ریتز
Abbas Rahi*؛ فروغ غلامی غیبی
مشاهده مقاله

6 بررسی نمودار کمپل گروه پره‌های کوپل شده با تیوب مستهلک کننده در یک توربین گاز صنعتی
سید احمد مرتضوی؛ Abbas Rahi*
مشاهده مقاله

7 Torsional Vibrations of Rotating Cardan Shaft Systems
Masoud SoltanRezaee*؛ Mohammadreza Ghazavi
مشاهده مقاله

8 Dynamic simulation of a flexible rotor-hydrodynamic bearing model considering oil flow turbulence effects and wear in bearing
Ebrahim Tofighi niaki*؛ Pouya Asgharifard؛ Hamid Ahmadian
مشاهده مقاله

9 Initiating a Test-rig for the Measurement of Instantaneous Angular Speed (Torsional Vibrations)
Farzad Rafieian*؛ Mehrdad Ranjbar؛ Hassan Jalali؛ Adel Zakipour
مشاهده مقاله

10 Equivalent Modeling in Rotor-dynamics: The Case Study of a Blower Shaft
Hassan Jalali*؛ Hadis Moomen؛ Farzad Rafieian؛ Pouria Mohammadi
مشاهده مقاله