موضوعات = مهندسی آکوستیک
تعداد مقالات: 6

1 بررسی اثر نسبت حجمی و توزیع نانولوله‌های کربنی بر افت انتقال صوت در پوسته استوانه‌ای کامپوزیتی به روش تحلیلی
مستانه احمدی*؛ مصطفی طالبی توتی
مشاهده مقاله

2 طراحی شنل آکوستیک دو بعدی برای یک ساختار دایروی با استفاده از ماده پنتامود
مریم مهنما*؛ Mojtaba Saghiri
مشاهده مقاله

3 بررسی اثر کوپلینگ سازه-آکوستیکی بر فرکانس‌های غیرخطی ورق ترک‌دار
Farhad Motaharifar؛ Masood Ghassabi؛ Roohollah Talebitooti*
مشاهده مقاله

4 مقایسه و تحلیل رفتار انتشار موج آکوستیکی در مواد متخلخل همسانگرد و ناهمسانگرد بر مبنای تئوری های مختلف
عبدالرضا اوحدی همدانی*؛ سید محمد میرمعصومی
مشاهده مقاله

5 تحلیل و شبیه‌سازی اکوستیکی انباره اگزوز به منظور دستیابی به سطح افت انتقال صوت بهینه
Roohollah Talebitooti*؛ تینا حسن‌ولی؛ ادیبه چوپانی؛ سالار زمانی
مشاهده مقاله

6 ON THE APPLICATIONS OF ACOUSTIC METAMATERIALS
فرشته نصراللهی مقدم*؛ شکرالله کریمیان؛ مصطفی خزائی
مشاهده مقاله