نوع پذیرش = پذیرفته شده برای پوستر
تعداد مقالات: 34

26 سنتز و مشخصه یابی چارچوب آلی- فلزی Cu-BTC به کمک امواج فراصوت
کبری وزیری نژاد*؛ فاطمه شریعتمدار طهرانی
مشاهده مقاله

27 تشخیص خرابی برج توربین بادی با استفاده از تبدیل موجک گسسته و اندرکنش خاک-سازه
محسن مهر مطلق*؛ آرش بهار؛ امید بهار
مشاهده مقاله

28 مدلسازی دینامیکی و تحلیل یک سیستم جاذب انرژی امواج نقطه ای
عطیه تجملیان؛ عباس مزیدی*
مشاهده مقاله

29 بررسی فرکانس های طبیعی یک پره توخالی با مقطع متغیر با استفاده از روش نیمه تحلیلی ریلی-ریتز
Abbas Rahi*؛ فروغ غلامی غیبی
مشاهده مقاله

30 ON THE APPLICATIONS OF ACOUSTIC METAMATERIALS
فرشته نصراللهی مقدم*؛ شکرالله کریمیان؛ مصطفی خزائی
مشاهده مقاله

31 پایش وضعیت اتصالات پیچ و مهره با استفاده از آنالیز مودال و تحریک هارمونیک فراصوت
ابوذر پیردیر*؛ مهرداد محمدی؛ محمد جواد کاظم زاده پارسی؛ مجید رجبی
مشاهده مقاله

32 شبیه سازی پدیده تشدید برای جریان ناپایا اطراف سیلندر و تیغه پیزوالکتریک و بررسی اثرات آن بر شدت ارتعاشات القایی و میزان ولتاژ الکتریکی
محمدکاظم مؤیدی*؛ مهران حیدری؛ الهه رازانی
مشاهده مقاله

33 تحلیل ارتعاشات موج فشاری زمانمند در طول لوله به روش المان محدود
رسول افتخاریان جهرمی*
مشاهده مقاله

34 بررسی تخصصی محاسبه فرکانس طبیعی و آنالیز مدال در روش تنش زدایی ارتعاشی به جهت کاهش تنش پسماند در قطعات جوشکاری شده
نوید وفا*؛ محمدرضا فراهانی
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه