موضوعات = ���������� ������
تعداد مقالات: 3

1 تحلیل خطی وغیرخطی امواج غبار- صوتی دریک پلاسمای غباری دورازتعادل گرمایی
رسول خوشه شاهی*؛ احسان صابریان
مشاهده مقاله

2 طراحی و ساخت فیلتر آکوستیکی به منظور حذف نویزهای آکوستیکی در نشت یاب فوتوآکوستیک
محمدرضا محبی فر*؛ هانیه کمندلو
مشاهده مقاله

3 بررسی تغییرات دما بر ثابت سلول فوتوآکوستیک در سنسور فوتوآکوستیکی لیزری
محمدرضا محبی فر*؛ هانیه کمندلو
مشاهده مقاله