موضوعات = ���������� �������� �� ������������
تعداد مقالات: 5

1 Vibro-acoustic Noise Reduction of a Washing Machine Using Vibration Absorbing Material
علی لقمانی*؛ اسماعیل نوری؛ سعید شیرعلیان
مشاهده مقاله

2 مدل‌سازی تحلیلی ارتعاشات تایر صاف و تعیین پاسخ آن به ورودی جاده
عبدالرضا اوحدی همدانی*؛ سمیه محمدی
مشاهده مقاله

3 Spectral Analysis of Auxetic Sandwich Panels
علی حسینخانی*؛ Davood Younesian؛ مصطفی رنجبر
مشاهده مقاله

4 بررسی ارتعاشات غیرخطی پوسته مستطیلی هایپرالاستیک بر روی بستر الاستیک غیرخطی با روش مقیاس های چندگانه
سینا کریمی*؛ حبیب احمدی؛ کامران فروتن
مشاهده مقاله

5 Energy Harvesting Using MEMS Porous Functionally Graded Piezoelectric Cantilever Beam
ٍEasa AliAbbasi*؛ Akbar Allahverdizadeh؛ Behnam Dadashzadeh؛ Reza Jahangiri
مشاهده مقاله