موضوعات = �������� ���������� �� ��������
تعداد مقالات: 3

1 Rattle Detection and Prevention for Door Module of a Car Using Hybrid SEA-FEM method
امیر نجیبی*؛ سینا جبارزاده
مشاهده مقاله

2 Fatigue life assessment of the bolster of railway bogie under non-Gaussian load
احمدرضا اکبری*؛ Davood Younesian
مشاهده مقاله

3 طراحی سیستم ناوبری اینرسی تلفیقی INS/GPS با استفاده از تخمین گر کالمن فیلتر توسعه یافته مناسب برای یک رونده ی زمینی
Mohamad Mahdi Khosravi؛ Ali Reza Fathi*؛ HamidReza Mohammadi Daniali؛ Mohamad taghi Sabet؛ Hasan Salarie
مشاهده مقاله