توجه! حداکثر زمان ثبت نام شنبه 30 آذرماه می باشد.

!!!!!به اطلاع می رساند که عناوین کارگاه های زیر بعلت به حد نصاب نرسیدن برگزار نخواهد شد ثبت نام کنندگان در این کارگاه های حذف شده می توانند  در کارگاههای باقی مانده ثبت نام کنند یا در غیر اینصورت وجوه پرداختی در هفته بعد از کنفرانس به حساب آنان مسترد خواهد شد:

W03:مواد متخلخل جاذب صوت در یک نگاه

W13: کاربرد علم ارتعاشات در دنیای نانو، تعیین خواص ارتعاشاتی و مکانیکی سامانه های نانومتری با استفاده از تکنیک دینامیک مولکولی

W16: عوامل ایجاد ارتعاش در غربیلک فرمان خودرو، روش‌های شناسایی و راه حل‌ها

W17:امواج فراصوت برای مشخصه‌یابی و عیب‌یابی مواد و سازه ها: تئوری، عملی، شبیه سازی

W18: پیاده سازی سامانه های پردازش صوت بر بستر FPGA

برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 آنالیز مودال تجربی در صنعت
1398-10-03 13:00-16:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,080,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,800,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,620,000 ریال
14 دکتر حمید احمدیان
2 اصول و مبانی مکان‌یابی صوتی
1398-10-02 13:00-16:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,080,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,800,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,630,000 ریال
4 دکتر محمدرضا الهامی
3 آشنایی با روش آکوستیک امیشن (نظری و عملی)
1398-10-04 13:00-15:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 750,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,350,000 ریال
4 دکتر سید محمد جعفری
4 برداشت انرژی از ارتعاش سیستم‌های دینامیکی
1398-10-02 13:00-16:00
دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 20
ثبت نام دانشجویی 1,080,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,800,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,620,000 ریال
4 دکتر علی اصغر جعفری
5 تشخیص عیوب آنبالانسی روتور به کمک آنالیز ارتعاشات و بررسی دینامیک روتور با نرم‌افزار انسیس و به روش تحلیلی
1398-10-03 13:00-17:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,260,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,100,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 1,050,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,890,000 ریال
4 دکتر عباس رهی - مهندس سید احمد مرتضوی - مهندس حمیدرضا ترکی
6 استفاده از فراصوت در پایش سلامت و وضعیت تجهیزات صنعتی
1398-10-04 08:00-12:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,260,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,100,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 1,050,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,890,000 ریال
8 دکتر مجید رجبی - مهندس سالار خوبانی
7 استخراج ODS و پردازش آن جهت عیب یابی تجهیزات صنعتی
1398-10-03 13:00-16:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,080,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,800,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,620,000 ریال
5 دکتر مجید رجبی - مهندس سالار خوبانی
8 بالانس ماشین‌های دوار
1398-10-04 08:00-12:00
1398-10-04 13:00-15:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 1,250,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 2,250,000 ریال
7 دکتر عباس روحانی بسطامی - مهندس محسن کریم خانی
9 تحلیل مسائل ارتعاشات و آکوستیک با نرم افزار کامسول
1398-10-02 14:00-18:00
1398-10-03 10:00-12:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 1,250,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 2,250,000 ریال
19 مهندس پژمان اقبالی
10 مقدمه‌ای بر شبیه سازی و طراحی آکوستیکی فضاهای معماری به کمک نرم افزار ODEON
1398-10-04 08:00-12:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,260,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,100,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 1,050,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,890,000 ریال
6 مهندس روح اله سیاه تیری
11 سنسور وایرلس سه جهته AIRIUS و کاربردهای آن
1398-10-04 13:00-15:00
دانشگاه علم وصنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 750,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,350,000 ریال
1 مهندس رضا شاه حسینی
12 آکوستیک معماری و معرفی نرم افزار کامسول برای شبیه‌سازی آکوستیک ساختمان
1398-10-03 13:00-17:00
1398-10-04 13:00-15:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 1,250,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 2,250,000 ریال
11 دکتر صابر صفار - مهندس علی همدانی گلشن - مهندس وداد فامورزاده
13 دینامیک سیستم های دوار: تئوری، کاربردها و بررسی نمونه صنعتی
1398-10-02 13:00-17:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,260,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,100,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 1,050,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,890,000 ریال
3 مهندس زهرا طاهرخانی