برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 آنالیز مودال تجربی در صنعت
1398-10-03 13:00-16:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,080,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,800,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,620,000 ریال
3 دکتر حمید احمدیان
2 اصول و مبانی مکان‌یابی صوتی
1398-10-02 13:00-16:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,080,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,800,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,630,000 ریال
1 دکتر محمدرضا الهامی
3 مواد متخلخل جاذب صوت در یک نگاه
1398-10-03 13:00-17:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,260,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,100,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 1,050,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,890,000 ریال
0 دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی-دکتر ابوالفضل حسنی بافرانی
4 آشنایی با روش آکوستیک امیشن (نظری و عملی)
1398-10-04 13:00-15:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 750,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,350,000 ریال
2 دکتر سید محمد جعفری
5 برداشت انرژی از ارتعاش سیستم‌های دینامیکی
1398-10-02 13:00-16:00
دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 20
ثبت نام دانشجویی 1,080,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,800,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,620,000 ریال
3 دکتر علی اصغر جعفری
6 تشخیص عیوب آنبالانسی روتور به کمک آنالیز ارتعاشات و بررسی دینامیک روتور با نرم‌افزار انسیس و به روش تحلیلی
1398-10-03 13:00-17:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,260,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,100,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 1,050,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,890,000 ریال
1 دکتر عباس رهی - مهندس سید احمد مرتضوی - مهندس حمیدرضا ترکی
7 استفاده از فراصوت در پایش سلامت و وضعیت تجهیزات صنعتی
1398-10-04 08:00-12:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,260,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,100,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 1,050,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,890,000 ریال
3 دکتر مجید رجبی - مهندس سالار خوبانی
8 استخراج ODS و پردازش آن جهت عیب یابی تجهیزات صنعتی
1398-10-03 13:00-16:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,080,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,800,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,620,000 ریال
1 دکتر مجید رجبی - مهندس سالار خوبانی
9 بالانس ماشین‌های دوار
1398-10-04 08:00-12:00
1398-10-04 13:00-15:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 1,250,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 2,250,000 ریال
0 دکتر عباس روحانی بسطامی - مهندس محسن کریم خانی
10 تحلیل مسائل ارتعاشات و آکوستیک با نرم افزار کامسول
1398-10-02 13:00-17:00
1398-10-03 10:00-12:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 1,250,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 2,250,000 ریال
2 مهندس سالار زمانی
11 مقدمه‌ای بر شبیه سازی و طراحی آکوستیکی فضاهای معماری به کمک نرم افزار ODEON
1398-10-04 08:00-12:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,260,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,100,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 1,050,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,890,000 ریال
1 مهندس روح اله سیاه تیری
12 سنسور وایرلس سه جهته AIRIUS و کاربردهای آن
1398-10-04 13:00-15:00
دانشگاه علم وصنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 750,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,350,000 ریال
1 مهندس رضا شاه حسینی
13 کاربرد علم ارتعاشات در دنیای نانو، تعیین خواص ارتعاشاتی و مکانیکی سامانه های نانومتری با استفاده از تکنیک دینامیک مولکولی (LAMMPS+PULSE)
1398-10-02 13:00-17:00
1398-10-03 10:00-12:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 1,250,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 2,250,000 ریال
0 دکتر صادق صادق زاده
14 آکوستیک معماری و معرفی نرم افزار کامسول برای شبیه‌سازی آکوستیک ساختمان
1398-10-03 13:00-17:00
1398-10-04 13:00-15:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 1,250,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 2,250,000 ریال
1 دکتر صابر صفار - مهندس علی همدانی گلشن
15 دینامیک سیستم های دوار: تئوری، کاربردها و بررسی نمونه صنعتی
1398-10-02 13:00-17:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,260,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,100,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 1,050,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,890,000 ریال
1 مهندس زهرا طاهرخانی
16 عوامل ایجاد ارتعاش در غربیلک فرمان خودرو، روش‌های شناسایی و راه حل‌ها
1398-10-04 08:00-12:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,260,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,100,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 1,050,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,890,000 ریال
0 دکتر کمال الدین فرزانه
17 امواج فراصوت برای مشخصه‌یابی و عیب‌یابی مواد و سازه ها: تئوری، عملی، شبیه سازی
1398-10-02 13:00-17:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,260,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,100,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 1,050,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,890,000 ریال
1 دکتر سیاوش کاظمی راد
18 پیاده سازی سامانه های پردازش صوت بر بستر FPGA
1398-10-04 08:00-12:00
1398-10-04 13:00-15:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 1,250,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 2,250,000 ریال
3 دکتر محمد خویشه- دکتر سید محمدرضا موسوی - مهندس محمد قمی