توجه! حداکثر زمان ثبت نام شنبه 30 آذرماه می باشد.

!!!!!به اطلاع می رساند که عناوین کارگاه های زیر بعلت به حد نصاب نرسیدن برگزار نخواهد شد ثبت نام کنندگان در این کارگاه های حذف شده می توانند  در کارگاههای باقی مانده ثبت نام کنند یا در غیر اینصورت وجوه پرداختی در هفته بعد از کنفرانس به حساب آنان مسترد خواهد شد:

W03:مواد متخلخل جاذب صوت در یک نگاه

W13: کاربرد علم ارتعاشات در دنیای نانو، تعیین خواص ارتعاشاتی و مکانیکی سامانه های نانومتری با استفاده از تکنیک دینامیک مولکولی

W16: عوامل ایجاد ارتعاش در غربیلک فرمان خودرو، روش‌های شناسایی و راه حل‌ها

W17:امواج فراصوت برای مشخصه‌یابی و عیب‌یابی مواد و سازه ها: تئوری، عملی، شبیه سازی

W18: پیاده سازی سامانه های پردازش صوت بر بستر FPGA

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 آنالیز مودال تجربی در صنعت
1398-10-03 13:00-16:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,080,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,800,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,620,000 ریال
13 دکتر حمید احمدیان
2 اصول و مبانی مکان‌یابی صوتی
1398-10-02 13:00-16:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,080,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,800,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,630,000 ریال
4 دکتر محمدرضا الهامی
3 مواد متخلخل جاذب صوت در یک نگاه
1398-10-03 13:00-17:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,260,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,100,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 1,050,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,890,000 ریال
4 دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی-دکتر ابوالفضل حسنی بافرانی
4 آشنایی با روش آکوستیک امیشن (نظری و عملی)
1398-10-04 13:00-15:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 750,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,350,000 ریال
3 دکتر سید محمد جعفری
5 برداشت انرژی از ارتعاش سیستم‌های دینامیکی
1398-10-02 13:00-16:00
دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 20
ثبت نام دانشجویی 1,080,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,800,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,620,000 ریال
4 دکتر علی اصغر جعفری
6 تشخیص عیوب آنبالانسی روتور به کمک آنالیز ارتعاشات و بررسی دینامیک روتور با نرم‌افزار انسیس و به روش تحلیلی
1398-10-03 13:00-17:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,260,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,100,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 1,050,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,890,000 ریال
3 دکتر عباس رهی - مهندس سید احمد مرتضوی - مهندس حمیدرضا ترکی
7 استفاده از فراصوت در پایش سلامت و وضعیت تجهیزات صنعتی
1398-10-04 08:00-12:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,260,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,100,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 1,050,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,890,000 ریال
7 دکتر مجید رجبی - مهندس سالار خوبانی
8 استخراج ODS و پردازش آن جهت عیب یابی تجهیزات صنعتی
1398-10-03 13:00-16:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,080,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,800,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,620,000 ریال
3 دکتر مجید رجبی - مهندس سالار خوبانی
9 بالانس ماشین‌های دوار
1398-10-04 08:00-12:00
1398-10-04 13:00-15:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 1,250,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 2,250,000 ریال
7 دکتر عباس روحانی بسطامی - مهندس محسن کریم خانی
10 تحلیل مسائل ارتعاشات و آکوستیک با نرم افزار کامسول
1398-10-02 14:00-18:00
1398-10-03 10:00-12:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 1,250,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 2,250,000 ریال
15 مهندس پژمان اقبالی
11 مقدمه‌ای بر شبیه سازی و طراحی آکوستیکی فضاهای معماری به کمک نرم افزار ODEON
1398-10-04 08:00-12:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,260,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,100,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 1,050,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,890,000 ریال
5 مهندس روح اله سیاه تیری
12 سنسور وایرلس سه جهته AIRIUS و کاربردهای آن
1398-10-04 13:00-15:00
دانشگاه علم وصنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 750,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,350,000 ریال
1 مهندس رضا شاه حسینی
13 کاربرد علم ارتعاشات در دنیای نانو، تعیین خواص ارتعاشاتی و مکانیکی سامانه های نانومتری با استفاده از تکنیک دینامیک مولکولی (LAMMPS+PULSE)
1398-10-02 13:00-17:00
1398-10-03 10:00-12:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 1,250,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 2,250,000 ریال
0 دکتر صادق صادق زاده
14 آکوستیک معماری و معرفی نرم افزار کامسول برای شبیه‌سازی آکوستیک ساختمان
1398-10-03 13:00-17:00
1398-10-04 13:00-15:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 1,250,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 2,250,000 ریال
10 دکتر صابر صفار - مهندس علی همدانی گلشن - مهندس وداد فامورزاده
15 دینامیک سیستم های دوار: تئوری، کاربردها و بررسی نمونه صنعتی
1398-10-02 13:00-17:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,260,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,100,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 1,050,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,890,000 ریال
3 مهندس زهرا طاهرخانی
16 عوامل ایجاد ارتعاش در غربیلک فرمان خودرو، روش‌های شناسایی و راه حل‌ها
1398-10-04 08:00-12:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,260,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,100,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 1,050,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,890,000 ریال
0 دکتر کمال الدین فرزانه
17 امواج فراصوت برای مشخصه‌یابی و عیب‌یابی مواد و سازه ها: تئوری، عملی، شبیه سازی
1398-10-02 13:00-17:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,260,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,100,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 1,050,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 1,890,000 ریال
2 دکتر سیاوش کاظمی راد
18 پیاده سازی سامانه های پردازش صوت بر بستر FPGA
1398-10-04 08:00-12:00
1398-10-04 13:00-15:00
دانشگاه علم و صنعت ایران 20
ثبت نام دانشجویی 1,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی - عضو انجمن 1,250,000 ریال
شرکت کننده آزاد- عضو انجمن 2,250,000 ریال
3 دکتر محمد خویشه- دکتر سید محمدرضا موسوی - مهندس محمد قمی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.