اصلاحات آکوستیکی سالن های کنسرت و استودیو های موسیقی، با استفاده از پنل های تشدیدگر
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
چکیده
امروزه با توجه به گسترش موسیقی و نبود سالن های استاندارد اجرای زنده در داخل کشور ، اصلاحات آکوستیکی و بالانس کردن فرکانس های شنیداری در سالن ها از اهمیت خاصی برخوردار شده است. از این رو می توان با ابتکاری خاص، با کمک جعبه های تشدیدگری که از تشدیدگر ساخته شده توسط هرمان لودویگ فرناند فون هلمهولتز ، دانشمند و فیزیکدان آلمانی الهام گرفته شده، در روند اصلاحات آکوستیکی بهره برد. هدف از ارائه این مقاله، آموزش ساخت پنل‌هایی است که، قادر باشند با جذب انرژی آکوستیکی در اثر تشدید در فرکانس‌های مشخص، به بهبود وضعیت آکوستیکی اتاق و یا سالن کمک کنند. در این مقاله خواهیم آموخت که چگونه هلمهولتز در روند اصلاح آکوستیکی موثر واقع می شود.
کلیدواژه ها