تا تاریخ 1398/08/10

از تاریخ 1398/08/10

هزینه ثبت نام دانشجویی

300 هزار تومان

350 هزار تومان

هزینه ثبت نام آزاد

600 هزار تومان

700 هزار تومان

قبل از ثبت نام به نکات زیر توجه فرمایید:

1- در بخش ثبت نام دانشجویی، تنها امکان ثبت نام یک مقاله وجود دارد.

2- در بخش ثبت نام آزاد، هزینه اعلام شده فقط برای ثبت نام یک مقاله است، به ازای مقاله دوم، 100 هزار تومان به هزینه ثبت نام اضافه خواهد شد.

3- 10 درصد تخفیف در مبلغ ثبت نام برای اعضای انجمن در نظر گرفته شده است.