تا تاریخ 1398/08/10

از تاریخ 1398/08/10

هزینه ثبت نام دانشجویی

300 هزار تومان

350 هزار تومان

هزینه ثبت نام آزاد

600 هزار تومان

700 هزار تومان

قبل از ثبت نام به نکات زیر توجه فرمایید:

1- در بخش ثبت نام دانشجویی، هزینه اعلام شده فقط برای ثبت نام یک مقاله است. امکان ثبت نام مقالات بیشتر با پرداخت هزینه جداگانه برای هر مقاله وجود دارد.

2- در بخش ثبت نام آزاد، هزینه اعلام شده فقط برای ثبت نام یک مقاله است، برای ثبت نام مقالات بیشتر، به ازای هر مقاله 100 هزار تومان به هزینه ثبت نام اضافه خواهد شد.

3- 10 درصد تخفیف در مبلغ ثبت نام برای اعضای انجمن در نظر گرفته شده است.