برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنفرانس

دانشجویان

قبل از
1398-08-30

3,000,000

ریال
بعد از
1398-08-30

3,500,000

ریال

شرکت کننده آزاد

قبل از
1398-08-30

6,000,000

ریال
بعد از
1398-08-30

7,000,000

ریال

نوع عضویت شماره 4

قبل از
1398-08-30

2,700,000

ریال
بعد از
1398-08-30

3,300,000

ریال

نوع عضویت شماره 5

قبل از
1398-08-30

5,400,000

ریال
بعد از
1398-08-30

6,300,000

ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.