*** جهت اطلاع از زمان بندی و محتوای کارگاهها و همچنین ثبت نام در کارگاه های کنفرانس به این لینک مراجعه فرمایید.

توجه! حداکثر زمان ثبت نام شنبه 30 آذرماه می باشد

 

!!!!!به اطلاع می رساند که عناوین کارگاه های زیر بعلت به حد نصاب نرسیدن برگزار نخواهد شد ثبت نام کنندگان در این کارگاه های حذف شده می توانند  در کارگاههای باقی مانده ثبت نام کنند یا در غیر اینصورت وجوه پرداختی در هفته بعد از کنفرانس به حساب آنان مسترد خواهد شد:

W03:مواد متخلخل جاذب صوت در یک نگاه

W13: کاربرد علم ارتعاشات در دنیای نانو، تعیین خواص ارتعاشاتی و مکانیکی سامانه های نانومتری با استفاده از تکنیک دینامیک مولکولی

W16: عوامل ایجاد ارتعاش در غربیلک فرمان خودرو، روش‌های شناسایی و راه حل‌ها

W17:امواج فراصوت برای مشخصه‌یابی و عیب‌یابی مواد و سازه ها: تئوری، عملی، شبیه سازی

W18: پیاده سازی سامانه های پردازش صوت بر بستر FPGA