*** جهت اطلاع از زمان بندی و محتوای کارگاهها و همچنین ثبت نام در کارگاه های کنفرانس به این لینک مراجعه فرمایید.

توجه! حداکثر زمان ثبت نام شنبه 30 آذرماه می باشد