تشخیص عیب سوپاپ های کمپرسورهای رفت و برگشتی با استفاده از روش امواج آکوستیک

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1095-ISAV2019
نویسندگان
1فارغ التحصیل
2هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده
در این تحقیق رفتار خرابی سوپاپ های کمپرسور های رفت و برگشتی فشار بالا با استفاده از اموج آکوستیک منتشر شده از آنها بررسی شده است. در محیط های فیزیکی هر رفتاری یا تغییری در حرکت اجزاء یک سیستم مکانیکی یک موج آکوستیک با فرکانس ها و دامنه های مختلف ایجاد می کند. هدف تعین ارتباط بین فرکانس ها ودامنه های موج های مختلف با خرابی مکانیکی سیستم ها می باشد. به نظر میرسد درصورتیکه یک مکانیزم مکانیکی در حال ارتعاش خراب شود ، در بعضی از فرکانس های غالب موج آکوستیک آن ، افزایش زیادی ایجاد میشود. نتایج تحقیق روی 8 کمپرسور با فشار های 60، 80 و 100 بار نشان داد که در حین کار سوپاپ ها ، 22 فرکانس غالب وجود دارد که در چند تای آنها حین خرابی افزایش بسیار زیادی وجود دارد. در صورت به نتیجه رسیدن این تحقیق می توان خرابی دستگاه های گران قیمتی همچون کمپرسور ها را قبل از خرابی تشخیص داد. برای انجام این کار از کمپرسور های واحد آیزوماکس شرکت پالایش نفت اصفهان 450 بار نمونه برداری و با استفاده از سنسورهای صوتی داده ها در کامپیوتر ذخیره سازی و پردازش شدند. نتیجه این تحقیق در کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری تاثیر به سزایی دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات