پایش وضعیت اتصالات پیچ و مهره با استفاده از آنالیز مودال و تحریک هارمونیک فراصوت

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1152-ISAV2019 (R3)
نویسندگان
1دانشجو
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
3دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
4دانشگاه علم وصنعت
چکیده
امروزه در صنایع مختلف از جمله هوافضا، نفت،گازو پتروشیمی، وضعیت اتصالات بکار رفته در سازه‌ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده و پژوهش‌های علمی مرتبط می‌تواند به نتایج کاربردی و تاثیرگذار منجر شود. در این مقاله، به بررسی کیفیت اتصال پیچی دو ورق بااستفاده از روش‌های آنالیز مودال و تحریک هارمونیک فراصوت پرداخته شده است. جنس ورق‌ها از آلومینیوم انتخاب و با 6 عدد پیچ و مهره به یکدیگر متصل شده‌اند.گشتاور سفتی پیچ و مهره‌ها بین 1 تا 10 نیوتن تغییر داده شده است. در روش آنالیز مودال ، تغییرات فرکانس طبیعی و در روش تحریک هارمونیک فراصوت، RMS سیگنال‌های خروجی به ‌عنوان فاکتور آسیب در نظر گرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان دادکه روش آنالیز مودال یک روش قابل ‌اطمینان برای پایش کیفیت این نوع اتصال‌ها نمی‌باشد،زیرا که تغییرات فرکانس طبیعی در گشتاورهای مختلف بر اساس این آزمایش بسیار ناچیز بوده و قابل صرفنظر کردناست. اما در روش تحریک هارمونیک فراصوت، تغییرات مناسبی در سیگنال های خروجی و فرکانس های طبیعی بدست امده از نرم افزار متلب با گشتاورهای مختلف مشاهده شد که می‌توان با بررسی این تغییرات و ثبت آنها، پایش کیفیت اتصال را به نحو موثری انجام داد.
کلیدواژه ها
موضوعات