تشخیص شکستگی دندانه پینیون آسیاب کارخانه تغلیظ مس میدوک با آنالیز ارتعاشات

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1159-ISAV2019 (R1)
نویسندگان
گروه مهندسی مکانیک
چکیده
با توجه به نقش کلیدی آسیاب ها در کارخانه فرآوری مس و همچنین قیمت بالا المان های مکانیکی آن(چرخدنده، پینیون، پیلوبلاک ها و ...)، تعیین و تشخیص صحیح و به موقع عیوب این تجهیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. در تحقیق حاضر با بررسی ارتعاشات آسیاب بال میل، شکستگی در یکی از دندانه های پینیون به اثبات رسیده است.
کلیدواژه ها
موضوعات