تشخیص شکستگی دندانه پینیون آسیاب کارخانه تغلیظ مس میدوک با آنالیز ارتعاشات
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
گروه مهندسی مکانیک
چکیده
با توجه به نقش کلیدی آسیاب ها در کارخانه فرآوری مس و همچنین قیمت بالا المان های مکانیکی آن(چرخدنده، پینیون، پیلوبلاک ها و ...)، تعیین و تشخیص صحیح و به موقع عیوب این تجهیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. در تحقیق حاضر با بررسی ارتعاشات آسیاب بال میل، شکستگی در یکی از دندانه های پینیون به اثبات رسیده است.
کلیدواژه ها
موضوعات