نویسنده = حامد غفاری راد
تعداد مقالات: 1

1 An ultrasonic vehicular detector
ابراهیم فولادوند* ، حامد غفاری راد، مرتضی محققی، مسعود شکوریان فرد، هادی نامدار
مشاهده مقاله