نویسنده = اسماعیل نوری
تعداد مقالات: 1

1 Vibro-acoustic Noise Reduction of a Washing Machine Using Vibration Absorbing Material
علی لقمانی*؛ اسماعیل نوری؛ سعید شیرعلیان
مشاهده مقاله