نویسنده = فرشید اله کرمی
تعداد مقالات: 1

1 Dynamic buckling of bi-directional functionally graded porous Timoshenko nanobeam
فرشید اله کرمی؛ مریم قصاب زاده*؛ حسن توحیدی
مشاهده مقاله