کلیدواژه ها = توربین باد بدون پره
تعداد مقالات: 1

1 مدلسازی و تحلیل دینامیکی یک توربین باد گردابه ای
مهتاب مومنی؛ عباس مزیدی*؛ محمدرضا فاضل
مشاهده مقاله