تمدید مهلت ارسال مقالات
15 تیر 1398

با توجه به درخواست های مکرر، مهلت ارسال مقالات کامل نهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات، تا روز دوشنبه مورخ 98/04/31 تمدید شد.