تمدید مهلت ارسال مقالات تا 98/05/15
11 دی 1398

با توجه به درخواست های مکرر، مهلت ارسال مقالات کامل نهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات، تا روز سه شنبه مورخ 98/05/15 تمدید شد. لازم به ذکر است این مهلت نهائی بوده و تمدید نخواهد شد.