طراحی یک تیر پیزوالکتریک برای جمع آوری انرژی ارتعاشی در محیط های پر نویز
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده
در این مقاله یک تیر پیزوالکتریک برای دریافت انرژهای صوتی محیط طراحی و بهینه سازی شده است. انرژی دریافتی از این ‏تیر می‌تواند در باطری ذخیره شده و یا مستقیما توسط مدار های الکتریکی مورد استفاده قرار بگیرد، از دو تیر مسی و ‏پیزوالکتریک که لایه پیزوالکتریک طول کوتاهتری دارد و در نقطه بهینه تیر مسی قرار گرفته استفاده شده است. شبیه سازی ‏این تیر در نرم افزارهای کامسول و متلب انجام شده است. فرکانس و طول بهینه تیر مسی به ترتیب 100 هرتز و 7.8 سانتی ‏متر بدست آمده است، در این فرکانس توان برای عبور جریان از یک بار 1گیگا اهمی 0.8 میکرو وات بدست آمده است.‏
کلیدواژه ها
موضوعات