بررسی فرکانس های طبیعی ورق‌های ساندویچی با رویه‌های نانو کامپوزیتی تابعی تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی کلوخه‌ای
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشگاه ملایر/ استادیار
2دانشگاه ملایر/ دانشجو
3دانشگاه ملایر/ دانشجو کارشناسی ارشد
چکیده
در این مقاله، تحلیل ارتعاشات آزاد ورق‌های ساندویچی با رویه‌های هدفمند تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی کلوخه‌ای مورد مطالعه قرار گرفت. این ورق ها بر روی بستر الاستیک دو پارامتری وینکلر-پاسترناک قرار گرفته و از یک روش المان محدود مبتنی بر تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول استفاده شد.رویه‌های نانو کامپوزیتی بکار رفته، از نانولوله‌های کربنی تک جداره که به‌صورت هم‌راستا، با جهت‌گیری رندم و دارای کلوخه‌های نانولوله‌ای در یک ماده پس‌زمینه ایزوتروپیک تعبیه‌شده است، ساخته شد. خواص مکانیکی نانو کامپوزیت‌های مورد استفاده از روش اشلبی-موری-تاناکا به‌دست آمد. سپس نتایج حاصل با نتایج آزمایشگاهی ارائه‌شده در مقالات علمی، اعتبار سنجی شد. پس‌ازآن، اثرات جهت‌گیری، تشکیل کلوخه، کسر حجمی و نوع توزیع نانولوله‌های کربنی بر روی رفتار ارتعاشی ورق‌های ساندویچی بررسی شد. نتایج حاصل بیان می‌کند که نوع توزیع، جهت‌گیری و تجمع موضعی نانولوله‌ها تأثیر زیادی بر رفتار ارتعاشی ورق‌های ساندویچی دارند.
کلیدواژه ها
موضوعات