بازرسی اتصال چسبی لوله کامپوزیتی با استفاده از امواج هدایت‌شده فراصوتی به‌روش عددی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی- دانشگاه شهید بهشتی
2گروه طراجی کاربردی، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی- دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
امروزه استفاده از خطوط لوله در صنایع مختلف از جمله نفت و گاز، آبرسانی و پتروشیمی بسیار پرکاربرد است. لوله‌های کامپوزیتی بدلیل دارا بودن ویژگی‌هایی نظیر سبکی، استحکام بالا و مقاومت به خوردگی گزینه مناسبی جهت استفاده در خطوط لوله می‌باشند. با توجه به صرف هزینه بالا برای نصب و تعمیر این لوله‌ها، استفاده از آزمون‌های غیرمخرب برای پیشگیری از بروز آسیب‌های احتمالی ضروری به‌نظر می‌رسد. یکی از آسیب‌هایی که در حین ساخت و بهره‌برداری ممکن است رخ دهد، آسیب در اتصال لوله می‌باشد. اتصال چسبی یکی از رایج‌ترین انواع اتصالات میان لوله کامپوزیتی می‌باشد. استفاده از امواج هدایت‌شده فراصوتی بعنوان یکی از آزمون‌های غیرمخرب جهت بازرسی اتصالات لوله‌های کامپوزیتی روشی مناسب و نسبتا ارزان می‌باشد. در این مقاله شبیه‌سازی انتشار یک مود متقارن از امواج هدایت‌شده فراصوتی L(0,1) جهت بازرسی اتصال چسبی میان دو لوله کامپوزیتی انجام شده و مطالعه پارامتری تغییرات طول خرابی اتصال چسبی نیز مورد بررسی قرار گرفته تا شاخص مناسب از سیگنال دریافتی جهت شناسایی اتصال معیوب تعیین شود. با استفاده از دو سنسور که یکی قبل و دیگری بعد از اتصال چسبی جهت دریافت سیگنال‌های بازگشتی و عبوری قرار داده شده‌اند، دو شاخص انرژی مناسب جهت شناسایی اتصال معیوب مشخص و بررسی شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات