آنالیز خرابی زودهنگام بیرینگ به کمک آنالیز ارتعاشی (مطالعه موردی)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشجوی دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته هایتک
2مجتمع مس سرچشمه
3دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته
4امور تحقیق و توسعه، تحقیقات فنی مهندسی، کارشناس مکانیک
چکیده
نوار نقاله‌ها نقش بسیار مهمی در صنایع معدنی و کارخانه‌های فرآوری دارند؛ بنابراین نگهداری و جلوگیری از توقفات ناگهانی آن‌ها بسیار ضروری می‌باشد. از این‌رو در سال‌های اخیر پایش وضعیت این تجهیزات با کمک آنالیز ارتعاشی توانسته است در تشخیص عیوب اجزا دوار مانند بیرینگ‌ها در مراحل اولیه پیدایش عیب کمک کند. در این تحقیق، بیرینگ‌های درام محرک نوار نقاله شماره 9 مجتمع مس سرچشمه با کمک آنالیز ارتعاشی بررسی شده است. با توجه به دور پایین این بیرینگ‌ها، شناسایی عیوب در آن‌ها مشکل می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که مشاهدات بصری پس از تعویض بیرینگ با تحلیل ارتعاشی مطابقت دارد. همچنین سایش روی رینگ خارجی و الگوهای خرابی بیرینگ‌ها نشان می‌دهند که یک نیروی محوری در اثر انحراف نوار از مرکز درام به بیرینگ اعمال می‌گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات