کلیدواژه ها = بیرینگ
تعداد مقالات: 2

1 آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮدال و بدست آوردن سرعت های بحرانی توربین های بخار و بررسی تاثیر پارامتر‌های مکانیکی و هندسی بر روی سرعت ‌های بحرانی آن
محمد پاپی*؛ علیرضا شوشتری
مشاهده مقاله

2 آنالیز خرابی زودهنگام بیرینگ به کمک آنالیز ارتعاشی (مطالعه موردی)
فائزه محمودآبادی*؛ علی بیگانی؛ عماد جمعه زاده ماهانی؛ مسعود رضایی زاده؛ سید هادی پورباقری
مشاهده مقاله