شناسایی فرکانس لحظه‌ای برای سیستم‌های متغیر با زمان با استفاده از روش‌های آنالیز ویولت و آنالیز تجزیه مود تحلیلی-هیلبرت
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
2Mech Eng, IUST
چکیده
خصوصیات و مشخصه‌های دینامیکیِ سازه‌های مهندسی ممکن است به علل مختلف و البته اغلب با گذر زمان، در طول عمرشان تغییر کنند. در این چنین سازه‌های مهندسی که می‌توان برای آنها عبارت "سیستم‌های متغیر با زمان" را بکار برد، شناسایی پارامترهای دینامیکیِ متغیر با زمان از جمله فرکانس مودالِ لحظه‌ای، بسیار مهم است چرا که می تواند به مهندسان در زیر نظر قرار دادنِ وضعیت عملکردی سازه‌ها کمک کند، همچنین با کمک آن آسیب‌های سازه‌ای را تشخیص داده و وضعیت سازه را با روشی مقرون به صرفه ارزیابی کنند. در واقع ابزارهایی که بتوانند در مسیر تحلیل این دست از سیستم‌ها مشخصه‌هایی همانند فرکانس لحظه‌ای را به درستی بدست دهند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. ابزار استخراج این دست از مشخصه‌ها از پاسخ دینامیکی، به عنوان روش‌های آنالیز حوزه زمان-فرکانس شناخته می‌شوند. در این مقاله به مروری کوتاه بر دو دسته از روش‌های آنالیز حوزه زمان-فرکانس، یعنی آنالیز ویولت و آنالیز تجزیه مود تحلیلی-هیلبرت پرداخته و چگونگی استخراج فرکانس لحظه‌ای با استفاده از آنها به طور خلاصه توضیح داده می‌شود، سپس این دو روش با ارائه‌ی بررسی‌های عددی در مقام مقایسه با یکدیگر قرار گرفته تا قابلیت هرکدام از این روش‌ها در تعیین فرکانس لحظه‌ای مشخص گردد. در این بررسی‌ها مشخص می‌شود که روش آنالیز تجزیه مود تحلیلی-هیلبرت در مقایسه با روش آنالیز ویولت، در حالت بدون نویز از توانمندی بیشتری در شناسایی فرکانس‌های لحظه‌ایِ نزدیک به هم برخوردار است، اما در شرایطی که نویز وجود داشته باشد، روش آنالیز ویولت بهتر عمل می‌کند.
کلیدواژه ها
موضوعات