نویسنده = الهه بهاالدینی
تعداد مقالات: 2

1 تحلیل پایداری یک ستون تیموشنکو در مقیاس میکرو-نانو با استفاده از روش گلرکین
عبدالرضا عسکریان*؛ الهه بهاالدینی؛ حامد احمدیان
مشاهده مقاله

2 تحلیل ارتعاشات آزاد نانو ریبون‌های گرافنی دو لایه با استفاده از تئوری گرادیان کرنش غیرموضعی
عبدالرضا عسکریان*؛ حامد احمدیان؛ الهه بهاالدینی
مشاهده مقاله