نویسنده = عباس مزیدی
تعداد مقالات: 3

1 تحلیل ارتعاشات آئولین خطوط توزیع برق 20 کیلوولت با در نظر گرفتن سفتی و میرایی اتصال کابل به پایه
زهرا بهرامی؛ عباس مزیدی*؛ محمد مهدی جلیلی
مشاهده مقاله

2 مدلسازی و تحلیل دینامیکی یک توربین باد گردابه ای
مهتاب مومنی؛ عباس مزیدی*؛ محمدرضا فاضل
مشاهده مقاله

3 مدلسازی دینامیکی و تحلیل یک سیستم جاذب انرژی امواج نقطه ای
عطیه تجملیان؛ عباس مزیدی*
مشاهده مقاله