کلیدواژه ها = نانو صفحه مستطیلی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی اثر مقیاس کوچک بر ارتعاشات نانو ورق کیرشهف گرافنی بر اساس تئوری تنش کوپل اصلاح شده
مجید اسکندری شهرکی، رضا آذرافزا، محسن حیدری بنی* ، جعفر اسکندری جم، محمدرضا زمانی، بهزاد بیاتی
مشاهده مقاله