کلیدواژه ها = ارتعاشات تایر
تعداد مقالات: 1

1 مدل‌سازی تحلیلی ارتعاشات تایر صاف و تعیین پاسخ آن به ورودی جاده
عبدالرضا اوحدی همدانی* ، سمیه محمدی
مشاهده مقاله