کلیدواژه ها = پوسته مدرج تابعی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی تاثیر وصله‌های پیزوالکتریک بر روی فرکانس ارتعاشات روتور پوسته‌ی مخروطی ساخته شده از مواد درج تابعی
محمد جعفری نیاسر؛ Ali Asghar Jafari*؛ محسن ایرانی رهقی
مشاهده مقاله