بررسی سایلنسر در موتورهای احتراق داخلی با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف طراحی و بهینه‌سازی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
ایران، تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از جلال آل احمد، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشکده مکانیک
چکیده
یکی از مشکلاتی که در مکان‌های مختلف سلامت انسان را تهدید می‌کند آلودگی صوتی است. در حال حاضر به‌کارگیری موتورهای احتراق داخلی امری مرسوم است این تجهیزات، به علت گازهای خروجی که در محدوده سرعت بسیار بالا و با درجه حرارت بالا هستند یکی از منابع اصلی آلودگی صوتی هستند. به‌طور معمول برای ایجاد آسایش در محیط‌های اطراف این موتورها از سایلنسر اگزوز برای حذف پالس‌های صوتی تولیدشده در فرایند احتراق استفاده می‌شود. درجه حرارت بالا در سیستم اگزوز منجر به شکست حرارتی، ارتعاشی و خستگی می‌شود که موجب ایجاد ترک در سایلنسر می‌شود. بنابراین تجزیه و تحلیل انتقال گرما برای بخش داغ سیستم اگزوز برای عملکرد بهتر خودرو لازم است. انتقال حرارت نهایی به‌وسیله آزمایش و مدل‌سازی ریاضی محاسبه می‌شود، از مدل‌های محاسباتی برای طراحی قطعات اجزای سیستم، تسهیل در انتخاب مواد مناسب و مراحل بهینه‌سازی سیستم طراحی‌شده استفاده می‌شود.
در این تحقیق معیارهای اساسی طراحی سایلنسر شناسایی و معرفی‌شده است. همچنین پارامترهایی که بر عملکرد سایلنسر و موتور تأثیر می‌گذارد نیز موردبررسی قرارگرفته است و عوامل مؤثر جهت افزایش عملکرد موتور و سایلنسر معرفی‌شده است. اثر هندسه و آرایش سایلنسر نیز بر روی عملکرد موتور و بر ویژگی‌های مکانیکی سایلنسر موردبررسی قرارگرفته و طرح‌های متداول با طرح‌های پیشنهادی جدید تعویض شده و تأثیر آن‌ها به‌وسیله مدل‌سازی ریاضی و آزمایش‌های تجربی مشخص‌شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات