تحلیل تجربی و عددی ارتعاشات یک ورق الیاف فلز چهار لایه
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشگاه بوعلی سینا-دانشکده فنی و مهندسی-گروه آموزشی مهندسی مکانیک
2عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه بوعلی سینا
چکیده
الیاف فلز‌ها مانند اغلب مواد مرکب، دارای خواص فیزیکی و مکانیکی مناسبی می‌باشند. همچنین، این مواد بسیاری از خواص مواد یکپارچه مانند شکل‌پذیری بالا، تغییر شکل پلاستیک بالا بدون خرابی چندان را نیز دارا می‌باشند. الیاف شیشه با خصوصیات استحکام بالا، مقاومت دمایی و خوردگی خوب، شناخته می‌شوند و عمدتاً در صنایع تجهیزات دریایی، اتومبیل‌سازی و ورزشی استفاده می‌شوند. با توجه به ویژگی‌های ذکر شده استفاده از این نوع ورق‌ها افزایش یافته و بررسی رفتار آن‌ها حائز اهمیت می‌باشد. در این مقاله خواص ارتعاشی یک نمونه ورق الیاف-فلز با چهار لایه الیاف و زمینه اپوکسی با دو روش اجزا محدود و تست مودال بررسی و مقایسه شده‌است. نتایج حاصل تطابق نسبی فرکانس‌های به دست‌آمده از هر دو روش را نشان می‌دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات