کلیدواژه ها = فرکانس طبیعی
تعداد مقالات: 6

1 بررسی دقت تئوری تیر تیموشنکو بر پایه اینرسی مماسی برای تیر دو سر گیردار با روش مودهای فرضی
امین ترقی اسگوئی*؛ امیرحسین وحیدی بجستانی
مشاهده مقاله

2 بررسی ارتعاش جانبی یک روتور اورهنگ تحت اثر نیروی محوری با استفاده از روش نیمه تحلیلی مودهای فرضی
Abbas Rahi*
مشاهده مقاله

3 تحلیل تجربی و عددی ارتعاشات یک ورق الیاف فلز چهار لایه
عاطفه حسنی*؛ علیرضا شوشتری
مشاهده مقاله

4 بررسی تاثیر وصله‌های پیزوالکتریک بر روی فرکانس ارتعاشات روتور پوسته‌ی مخروطی ساخته شده از مواد درج تابعی
محمد جعفری نیاسر؛ Ali Asghar Jafari*؛ محسن ایرانی رهقی
مشاهده مقاله

5 بررسی نمودار کمپل گروه پره‌های کوپل شده با تیوب مستهلک کننده در یک توربین گاز صنعتی
سید احمد مرتضوی؛ Abbas Rahi*
مشاهده مقاله

6 بررسی تخصصی محاسبه فرکانس طبیعی و آنالیز مدال در روش تنش زدایی ارتعاشی به جهت کاهش تنش پسماند در قطعات جوشکاری شده
نوید وفا*؛ محمدرضا فراهانی
مشاهده مقاله