نویسنده = علیرضا شوشتری
تعداد مقالات: 2

1 تحلیل تجربی و عددی ارتعاشات یک ورق الیاف فلز چهار لایه
عاطفه حسنی*؛ علیرضا شوشتری
مشاهده مقاله

2 آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮدال و بدست آوردن سرعت های بحرانی توربین های بخار و بررسی تاثیر پارامتر‌های مکانیکی و هندسی بر روی سرعت ‌های بحرانی آن
محمد پاپی*؛ علیرضا شوشتری
مشاهده مقاله