نویسنده = بهنام معتکف ایمانی
تعداد مقالات: 2

1 مدل سازی دینامیکی ابزار داخل تراش در محیط مدل سازی هندسی مبتنی بر B-REP
محمد مهرابی نسب؛ بهنام معتکف ایمانی*
مشاهده مقاله

2 شبیه سازی دینامیکی فرآیند داخل تراشی در حوزه زمان و فرکانس
مصطفی ابراهیمی؛ بهنام معتکف ایمانی*
مشاهده مقاله