آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮدال و بدست آوردن سرعت های بحرانی توربین های بخار و بررسی تاثیر پارامتر‌های مکانیکی و هندسی بر روی سرعت ‌های بحرانی آن
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشگاه بوعلی سینا همدان،دانشکده مهندسی،گروه مهندسی مکانیک
2دانشگاه بوعلی سینا،دانشکده مهندسی،گرو مهندسی مکانیک
چکیده
با توجه به اهمیت روتورها در صنعت، شاخه ای به نام دینامیک روتور که یک شاخه خاص از مکانیک کاربردی بوده به بررسی رفتار و عیب یابی مکانیزم‌های دوار ‌می‌پردازد این شاخه از مکانیک برای آنالیز رفتار موتور‌های جت و توربین‌های بخار و پمپ‌ها و غیره استفاده می‌شود. با توجه به این که ارتعاشات ناخواسته در تمامی ماشین آلات مضر و نامطلوب است باید با تدابیری از وقوع آن جلوگیری کرد. این مسأله در محورهای دوار از اهمیت خاصی برخوردار است که بررسی آن در روتور دینامیک صورت می‌گیرد.در این مقاله تلاش بر این بوده تا با استفاده از قابلیت‌های نرم افزار اجزاء محدود انسیس در زمینه‌ی روتور دینامیک، سرعت‌های بحرانی سه مدل توربین بخار 30 ،25 و 20 پره ای تک ردیفه محاسبه و نتایج بدست آمده مقایسه شود. همچنین تاثیرات تغییر سختی بیرینگ‌ها بر دیاگرا‌می‌موسوم به کمپل که می‌توان از طریق آن سرعت‌های بحرانی را بدست آورد، بررسی شده است .
کلیدواژه ها
موضوعات