کلیدواژه ها = روش حل ناویر
تعداد مقالات: 2

1 تحلیل اثر اندازه بر ارتعاشات نانو صفحه مستطیلی با استفاده از تئوری مرتبه سوم برشی بر مبنای نظریه تنش کوپل اصلاح شده
مجید اسکندری شهرکی؛ محمود شریعتی؛ محسن حیدری بنی*؛ محمدرضا زمانی؛ جعفر اسکندری جم؛ بهزاد بیاتی چالشتری
مشاهده مقاله

2 بررسی اثر مقیاس کوچک بر ارتعاشات نانو ورق کیرشهف گرافنی بر اساس تئوری تنش کوپل اصلاح شده
مجید اسکندری شهرکی؛ رضا آذرافزا؛ محسن حیدری بنی*؛ جعفر اسکندری جم؛ محمدرضا زمانی؛ بهزاد بیاتی
مشاهده مقاله