کلیدواژه ها = نمودار کمپل
تعداد مقالات: 2

1 آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮدال و بدست آوردن سرعت های بحرانی توربین های بخار و بررسی تاثیر پارامتر‌های مکانیکی و هندسی بر روی سرعت ‌های بحرانی آن
محمد پاپی*؛ علیرضا شوشتری
مشاهده مقاله

2 بررسی نمودار کمپل گروه پره‌های کوپل شده با تیوب مستهلک کننده در یک توربین گاز صنعتی
سید احمد مرتضوی؛ Abbas Rahi*
مشاهده مقاله