کلیدواژه ها = زمان واخنش
تعداد مقالات: 3

1 بررسی تجربی مشخصات آکوستیک کلاس‌های درس دانشگاهی در شرایط مختلف
امید اسکندر*؛ رضا اشکیود؛ معصومه شفیعیان
مشاهده مقاله

2 بررسی تاثیرجانمایی بازتابنده صوتی در سقف اتاق بر فهم گفتار
سید آرش نبوتی فومنی*؛ فرهنگ مظفر؛ سید رضا مرتضایی
مشاهده مقاله

3 بررسی اثرات بهبود ناشی از کاربرد جاذب های مختلف بر وضوح گفتار در یک سالن سخنرانی
سمیه امینی نسب*؛ زینب سهرابی کیا
مشاهده مقاله