تعداد مقالات: 136

126 Torsional Vibrations of Rotating Cardan Shaft Systems
Masoud SoltanRezaee* ، Mohammadreza Ghazavi
مشاهده مقاله

127 شبیه سازی پدیده تشدید برای جریان ناپایا اطراف سیلندر و تیغه پیزوالکتریک و بررسی اثرات آن بر شدت ارتعاشات القایی و میزان ولتاژ الکتریکی
محمدکاظم مؤیدی* ، مهران حیدری، الهه رازانی
مشاهده مقاله

128 تحلیل ارتعاشات موج فشاری زمانمند در طول لوله به روش المان محدود
رسول افتخاریان جهرمی*
مشاهده مقاله

129 بررسی تخصصی محاسبه فرکانس طبیعی و آنالیز مدال در روش تنش زدایی ارتعاشی به جهت کاهش تنش پسماند در قطعات جوشکاری شده
نوید وفا* ، محمدرضا فراهانی
مشاهده مقاله

130 Dynamic simulation of a flexible rotor-hydrodynamic bearing model considering oil flow turbulence effects and wear in bearing
Ebrahim Tofighi niaki* ، Pouya Asgharifard، Hamid Ahmadian
مشاهده مقاله

131 شناسایی فرکانس لحظه‌ای برای سیستم‌های متغیر با زمان با استفاده از روش‌های آنالیز ویولت و آنالیز تجزیه مود تحلیلی-هیلبرت
امیر گلستانه* ، Hamid Ahmadian
مشاهده مقاله

132 ساخت حسگر حفاظت پیرامونی براساس تداخل سنج ماخ-زندر با استفاده از فیبر نوری دوقلو
مریم شاکری* ، سمیرا خوشی، سودابه نوری جویباری، فرشاد صحبت زاده، علی همتی
مشاهده مقاله

133 Model updating of ovine intervertebral disc via Experimental modal analysis
Amir hosein Kiani، Kasra Ghasemian، Farinaz Forouzesh* ، Hamid Ahmadian
مشاهده مقاله

134 Initiating a Test-rig for the Measurement of Instantaneous Angular Speed (Torsional Vibrations)
Farzad Rafieian* ، Mehrdad Ranjbar، Hassan Jalali، Adel Zakipour
مشاهده مقاله

135 Equivalent Modeling in Rotor-dynamics: The Case Study of a Blower Shaft
Hassan Jalali* ، Hadis Moomen، Farzad Rafieian، Pouria Mohammadi
مشاهده مقاله

136 Probabilistic Damage Detection Using Bayesian Updating of Dynamic Parameters
Zahra Zhiyanpour، علی بخشی* ، Mohammad Rahai
مشاهده مقاله