تعداد مقالات: 136

126 Torsional Vibrations of Rotating Cardan Shaft Systems
Masoud SoltanRezaee*؛ Mohammadreza Ghazavi
مشاهده مقاله

127 شبیه سازی پدیده تشدید برای جریان ناپایا اطراف سیلندر و تیغه پیزوالکتریک و بررسی اثرات آن بر شدت ارتعاشات القایی و میزان ولتاژ الکتریکی
محمدکاظم مؤیدی*؛ مهران حیدری؛ الهه رازانی
مشاهده مقاله

128 تحلیل ارتعاشات موج فشاری زمانمند در طول لوله به روش المان محدود
رسول افتخاریان جهرمی*
مشاهده مقاله

129 بررسی تخصصی محاسبه فرکانس طبیعی و آنالیز مدال در روش تنش زدایی ارتعاشی به جهت کاهش تنش پسماند در قطعات جوشکاری شده
نوید وفا*؛ محمدرضا فراهانی
مشاهده مقاله

130 Dynamic simulation of a flexible rotor-hydrodynamic bearing model considering oil flow turbulence effects and wear in bearing
Ebrahim Tofighi niaki*؛ Pouya Asgharifard؛ Hamid Ahmadian
مشاهده مقاله

131 شناسایی فرکانس لحظه‌ای برای سیستم‌های متغیر با زمان با استفاده از روش‌های آنالیز ویولت و آنالیز تجزیه مود تحلیلی-هیلبرت
امیر گلستانه*؛ Hamid Ahmadian
مشاهده مقاله

132 ساخت حسگر حفاظت پیرامونی براساس تداخل سنج ماخ-زندر با استفاده از فیبر نوری دوقلو
مریم شاکری*؛ سمیرا خوشی؛ سودابه نوری جویباری؛ فرشاد صحبت زاده؛ علی همتی
مشاهده مقاله

133 Model updating of ovine intervertebral disc via Experimental modal analysis
Amir hosein Kiani؛ Kasra Ghasemian؛ Farinaz Forouzesh*؛ Hamid Ahmadian
مشاهده مقاله

134 Initiating a Test-rig for the Measurement of Instantaneous Angular Speed (Torsional Vibrations)
Farzad Rafieian*؛ Mehrdad Ranjbar؛ Hassan Jalali؛ Adel Zakipour
مشاهده مقاله

135 Equivalent Modeling in Rotor-dynamics: The Case Study of a Blower Shaft
Hassan Jalali*؛ Hadis Moomen؛ Farzad Rafieian؛ Pouria Mohammadi
مشاهده مقاله

136 Probabilistic Damage Detection Using Bayesian Updating of Dynamic Parameters
Zahra Zhiyanpour؛ علی بخشی*؛ Mohammad Rahai
مشاهده مقاله