نوع پذیرش = �������������� ������ �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 102

1 Investigation on correlation between mechanical properties of the prosthetic foot and the pylon in the lower limb amputee
محمود شجاعی*؛ رضا حسن نژاد؛ زهرا روان مدد
مشاهده مقاله

2 روش هیدرودینامیک ذرات هموار متقارن در تحلیل ارتعاشات آزاد گرافن
کوروش محمدی عیسی آباد؛ حسن شکراللهی*
مشاهده مقاله

3 ارائه مدل بهینه در کاهش آلودگی صوتی حمل و نقل با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی بزرگراه رسالت تهران)
امیرحسین محمدخانی؛ امیراسماعیل فروهید*
مشاهده مقاله

4 Effects of Chronic Noise Exposure on Aggressive Behaviors of Automotive Industry Workers
Fakhradin Ahmadi Kanrash*؛ Iraj Alimohammadi؛ Jamileh Abolghasemi؛ Kazem Rahmani
مشاهده مقاله

5 Determination of Material Damping Based on Dissipated Energy in Concrete Dams by Finite Element Method
Amir Souri*؛ Hassan Mirzabozorg؛ Morteza Javadi
مشاهده مقاله

6 تشخیص عیب و اندازة آن در حلقة خارجی یاتاقان غلتشی با آکوستیک امیشن و شبکة عصبی مصنوعی
آرمی مسرخانی؛ سید محمد جعفری*؛ عباس رهی
مشاهده مقاله

7 ارتعاشات آزاد پوسته‌های سهموی کم‌عمق جدار نازک
نوید اسدی*؛ علی اصغر جعفری؛ جوهر پورقادر
مشاهده مقاله

8 بررسی تجربی مشخصات آکوستیک کلاس‌های درس دانشگاهی در شرایط مختلف
امید اسکندر*؛ رضا اشکیود؛ معصومه شفیعیان
مشاهده مقاله

9 مطالعه فرکانس ارتعاش سازه پل به وسیله دستگاه ارتعاش‌سنج لیزری دوپلری
ونداد صانعی نژاد؛ پویا گورانی؛ امیرحسین براتی سده؛ فاطمه رضائی*
مشاهده مقاله

10 جهت‎یابی امواج صوتی میدان دور به وسیله حسگرهای صوتی و تحلیل منابع ایجاد خطا
ابوذر عباسی ملیح*؛ لیلا محمودی؛ محمدتقی مهربانی
مشاهده مقاله

11 طراحی و ساخت فیلتر آکوستیکی به منظور حذف نویزهای آکوستیکی در نشت یاب فوتوآکوستیک
محمدرضا محبی فر*؛ هانیه کمندلو
مشاهده مقاله

12 تحلیل ارتعاشات تیر تیموشینکو یک سر آزاد و یک سر گیردار تحت نیروی مربعی ضربه ای با استفاده از روش کانوولوشن تکین گسسته
محمود شهریاری احمدی؛ حمید سلیمانی مهر*؛ علی امام
مشاهده مقاله

13 Design and Development of an Analytical Solution for Control Vehicle Suspension System
عقیل شاولی پور*
مشاهده مقاله

14 تخمین اندازه خرابی طبیعی در یاتاقان غلتشی مخروطی بر اساس سیگنال ارتعاشی
عباس روحانی بسطامی*؛ سیما وحید
مشاهده مقاله

15 تحلیل ارتعاشات یک تیر اویلر برنولی میکرو با مدل ویسکوالاستیک مرتبه کسری
احسان لقمان؛ علی کمالی؛ فیروز بختیاری نژاد*؛ مصطفی عباس زاده
مشاهده مقاله

16 Identification and synchronization of a 5-D hyperchaotic Rikitake system with unknown parameters
محمدرضا خشتی*؛ حسین محمدی
مشاهده مقاله

17 بررسی میزان تاثیر کوپلینگ در مدلسازی ارتعاشات صفحه ای پره توربین باد
حامد بیگلری؛ وحید فخاری*
مشاهده مقاله

18 Inexpensive Health Monitoring of Cable-Stayed Brides Using Synchrosqueezed Wavelet Transform and Nonlinear Main Components Analysis
محمد حسین افشار موحد؛ احسان درویشان؛ محمد صادق ترابی؛ Gholamreza Ghodrati Amiri*
مشاهده مقاله

19 پیش بینی اثرات غیرشنیداری عینی صدا با استفاده از مدلسازی هوش مصنوعی در محیط های صنعتی بر اساس نقطه برش فرکانسی
وحیده ابوالحسن نژاد*؛ رستم گلمحمدی؛ حسن ختن لو؛ علیرضا سلطانیان؛ محسن علی آبادی؛ وحید ابوالحسن نژاد
مشاهده مقاله

20 تحلیل ارتعاشات آزاد تیر دوّار با سطح مقطع متغیر به کمک روش کالوکیشن نقطه‌ای و با استفاده از نقاط گاوس-لژاندر
رضا عادلخانی*؛ جعفر قنبری
مشاهده مقاله

21 Experimental Modal Testing on the Rotor Armature of an Exciter in Shazand Power Plant: A Case Study
hassan jalali*؛ Farzad Rafieian؛ Majid Rajaei
مشاهده مقاله

22 به کارگیری نیروی بازگرداننده غیرخطی به منظور بهبود عملکرد برداشت کننده انرژی پیزوالکتریکی از امواج آکوستیک
Masoud Rezaei؛ Roohollah Talebitooti*؛ Michael Friswell
مشاهده مقاله

23 بررسی ارتعاشات دیواره یک محفظه احتراق آزمایشگاهی در حالت سرد و گرم
لاله فتاحی*؛ علیرضا علی‌پور
مشاهده مقاله

24 مقایسة حسگرهای آکوستیک امیشن در تشخیص عیب حلقة خارجی یاتاقان غلتشی به کمک شبکة عصبی مصنوعی
آرمی مسرخانی؛ سید محمد جعفری*؛ عباس رهی
مشاهده مقاله

25 آنالیز مودال سطوح کنترل هواپیما با درنظر گرفتن دینامیک عملگرها
یوسف عسگری؛ سعید شکراللهی*؛ کرامت ملک زاده فرد
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه