تعداد مقالات: 136

-49 تحلیل اثر اندازه بر ارتعاشات نانو صفحه مستطیلی با استفاده از تئوری مرتبه سوم برشی بر مبنای نظریه تنش کوپل اصلاح شده
مجید اسکندری شهرکی، محمود شریعتی، محسن حیدری بنی* ، محمدرضا زمانی، جعفر اسکندری جم، بهزاد بیاتی چالشتری
مشاهده مقاله

-48 Investigation on correlation between mechanical properties of the prosthetic foot and the pylon in the lower limb amputee
محمود شجاعی* ، رضا حسن نژاد، زهرا روان مدد
مشاهده مقاله

-47 بررسی اثر مقیاس کوچک بر ارتعاشات نانو ورق کیرشهف گرافنی بر اساس تئوری تنش کوپل اصلاح شده
مجید اسکندری شهرکی، رضا آذرافزا، محسن حیدری بنی* ، جعفر اسکندری جم، محمدرضا زمانی، بهزاد بیاتی
مشاهده مقاله

-46 تحلیل ارتعاشی و کنترل بهینه یک تیر پیزوالکتریک با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی
سید علی باکمال ویشکایی* ، محمد جواد محمود ابادی
مشاهده مقاله

-45 تاثیرات زیست محیطی متروی تبریز ازنظرآلاینده های محیطی
رئوف مالک، امیراسماعیل فروهید*
مشاهده مقاله

-44 روش هیدرودینامیک ذرات هموار متقارن در تحلیل ارتعاشات آزاد گرافن
کوروش محمدی عیسی آباد، حسن شکراللهی*
مشاهده مقاله

-43 Whitening algorithm in order to SNR improvement in Ego-noise suppression
علی قرامحمدی، محمدتقی مهربانی، ابوذر عباسی ملیح*
مشاهده مقاله

-42 کاهش ارتعاشات یک تیر فولادی با استفاده از میراگر جرمی ویسکوالاستیک: تحلیل اجزا محدود
حمید توپچی نژاد* ، فاطمه نیک روش
مشاهده مقاله

-41 An ultrasonic vehicular detector
ابراهیم فولادوند* ، حامد غفاری راد، مرتضی محققی، مسعود شکوریان فرد، هادی نامدار
مشاهده مقاله

-40 اصلاحات آکوستیکی سالن های کنسرت و استودیو های موسیقی، با استفاده از پنل های تشدیدگر
هیربد حسینی*
مشاهده مقاله

-39 کنترل ارتعاشات فضاپیمای انعطاف پذیر در مانور وضعیت با استفاده از عملگر تراستر و وصله های پیزوالکتریک
میلاد عظیمی* ، صمد مرادی
مشاهده مقاله

-38 Finite element frequency analysis of GPL/carbon fiber/epoxy porous nanocomposite beams
علی دباغ* ، عباس راستگو، فرزاد ابراهیمی
مشاهده مقاله

-37 ارائه مدل بهینه در کاهش آلودگی صوتی حمل و نقل با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی بزرگراه رسالت تهران)
امیرحسین محمدخانی، امیراسماعیل فروهید*
مشاهده مقاله

-36 Effects of Chronic Noise Exposure on Aggressive Behaviors of Automotive Industry Workers
Fakhradin Ahmadi Kanrash* ، Iraj Alimohammadi، Jamileh Abolghasemi، Kazem Rahmani
مشاهده مقاله

-35 Determination of Material Damping Based on Dissipated Energy in Concrete Dams by Finite Element Method
Amir Souri* ، Hassan Mirzabozorg، Morteza Javadi
مشاهده مقاله

-34 A molecular dynamics investigation into the vibration behaviour of three-dimensional metallic carbon nanostructures (T6- and T14-carbon)
سامیه حقیقی سیاهگورابی* ، شهرام آجری، رضا انصاری
مشاهده مقاله

-33 ADCP-flow velocity profile to interpret hydromorphological features of China’s Yangtze Three-Gorges valley
Zhongyuan Chen* ، Jing Chen، Maotian Li
مشاهده مقاله

-32 تشخیص عیب و اندازة آن در حلقة خارجی یاتاقان غلتشی با آکوستیک امیشن و شبکة عصبی مصنوعی
آرمی مسرخانی، سید محمد جعفری* ، عباس رهی
مشاهده مقاله

-31 ارتعاشات آزاد پوسته‌های سهموی کم‌عمق جدار نازک
نوید اسدی* ، علی اصغر جعفری، جوهر پورقادر
مشاهده مقاله

-30 بررسی تاثیر مقدار جرم و اندازه سختی فنر استفاده شده در شرایط مرزی میله بر شکل مودها و فرکانس‌های محوری آن
رضا ناظم نژاد*
مشاهده مقاله

-29 بررسی تجربی مشخصات آکوستیک کلاس‌های درس دانشگاهی در شرایط مختلف
امید اسکندر* ، رضا اشکیود، معصومه شفیعیان
مشاهده مقاله

-28 مطالعه فرکانس ارتعاش سازه پل به وسیله دستگاه ارتعاش‌سنج لیزری دوپلری
ونداد صانعی نژاد، پویا گورانی، امیرحسین براتی سده، فاطمه رضائی*
مشاهده مقاله

-27 جهت‎یابی امواج صوتی میدان دور به وسیله حسگرهای صوتی و تحلیل منابع ایجاد خطا
ابوذر عباسی ملیح* ، لیلا محمودی، محمدتقی مهربانی
مشاهده مقاله

-26 بررسی سایلنسر در موتورهای احتراق داخلی با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف طراحی و بهینه‌سازی
آرش عمادی* ، حسین شکوهمند، مهدی اشجعی
مشاهده مقاله

-25 تحلیل خطی وغیرخطی امواج غبار- صوتی دریک پلاسمای غباری دورازتعادل گرمایی
رسول خوشه شاهی* ، احسان صابریان
مشاهده مقاله